AKTUÁLNE: Dotácia na nabíjacie stanice je vyhlásená!

Dotácie

podpora budovania
elektrických nabíjacích
staníc pre PO a FO
podnikateľov

Získajte dotáciu pre budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektroautá z Plánu obnovy.

Oprávnenými výdavkami sú nasledovné investičné náklady:

  • náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie;
  • náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení.

Výzva je určená pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov

  • Malá žiadosť (oprávnené náklady od 24 000 € do 119 999,99 €)
  • Veľká žiadosť (oprávnené náklady od 120 000 €)

Prostriedky mechanizmu je možné poskytnúť najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, to znamená:

  • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 eur,
  • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

Súbory na stiahnutie


Stiahnuť všetko

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadostí:

1. kolo30.09.2023
2. kolo31.12.2023
3. kolo31.03.2024
4. koloa ďaľšie kolá v prípade potrebyVyhlásenie výzvy: 28. august 2023

Dotácie

Získajte dotáciu

Budujte verejné nabíjacie stanice alebo využite dotáciu za účelom nabíjania firemných vozidiel.

Stačí vyplniť kontaktný formulár alebo zavolať.

Postup podávania projektu

Pár jednoduchých krokov na ceste
k nabíjacej stanici pre PO a FO podnikateľov
1 Prípravná fáza projektu
Výber lokalít

Žiadateľ identifikuje vhodné lokality na vybudovanie elektro-nabíjacích staníc a zadefinuje si počet nabíjacích bodov na jednotlivých lokalitách.

●   (najviac bodovaná časť)

Technická špecifikácia

Žiadateľ si na základe predchádzajúceho kroku pripraví technické špecifikácie pre jednotlivé lokality.

Rozpočet projektu

Žiadateľ stanoví výšku výdavkov na základe trhových (reálnych) cien, a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu alebo odborného posudku, prípadne stavebného rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou, resp. výkazu výmer oceneného oprávnenou osobou.

2 Fáza podávania projektu
Registrácia v systéme ISPO

Žiadateľ si vytvorí konto v systéme ISPO

Vytvorenie žiadosti

Žiadateľ si vo vytvorenom konte vyberie výzvu "Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov" a následne vytvorí a vyplní žiadosť k tejto výzve.

Vypracovanie povinných príloh

Žiadateľ vyplní všetky povinné prílohy Formulár žiadosti Projektový zámer, Plnomocenstvo (ak relevantné), Údaje potrebné na výpis z RT/ Výpis z RT nie starší ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti a nahrá ich do žiadosti

Odoslanie žiadosti

Po odoslaní žiadosti vygeneruje "Sumár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu", ktorý je následne potrebné odoslať v PDF formáte bez príloh, podpísaný kvalifikovaným el. podpisom ako prílohu k el. podaniu prostredníctvom el. schránky vykonávateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk cez službu "všeobecná agenda" do 5 prac. dní.

Vysoký výkon

Nabíjací výkon 40kW umožní dobitie auta za 30 minút na cca 130km dojazdu.

Dotáciu z Plánu obnovy je možné uplatniť
aj pre tieto nabíjacie stanice

Verejná nabíjacia stanica

SminnBox

Naša najpredávanejšia nabíjacia stanica s osvedčenou technológiou a spoľahlivotsťou. Systém SminnBox je určený na pripojenie do vašej firemnej siete s cieľom inteligentného prerozdelenia energie.

TYP KONEKTORA
Type2 Socket / 5m
NABÍJACÍ VÝKON
až do 2 x 22kW AC
Dotácia sminn box
Dotácia tritium

Verejná rýchlonabíjacia stanica

Tritium PKM
50-350 kW

Tritium PKM je kompaktná, spoľahlivá a robustná DC rýchlonabíjacia stanica schopná nabíjať všetky EV na trhu. Malé rozmery zabezpečujú možnosť umiestnenia aj v garážových státiach bez dodatočných úprav.

TYP KONEKTORA
CHAdeMO, CCS2
NABÍJACÍ VÝKON
až do 350 kW DC
Dotácia tritium

Verejná rýchlonabíjacia stanica

FastBox L

Flexibilný, spoľahlivý a výkonný. S výkonom až 160 kW stanovuje FastBox úplne nový štandard pre rýchlonabíjacie stanice.

TYP KONEKTORA
CHAdeMO, CCS, Type2
NABÍJACÍ VÝKON
až do 160kW DC
Dotácia fastbox

Radi vám pomôžeme s výberom a poradíme, ako uspieť v získaní dotácie. Neváhajte nás kontaktovať.

Radi odpovieme
na vaše otázky

Zavolajte nám na 0908 20 20 22, alebo nám nechajte
správu a my vás budeme kontaktovať.

MARTEL Sminn s.r.o.,
Robotnícka 9719/330
36 01 Martin

IČO: 522 792 86
DIČ: 2120994568